اخبار و مقالات

دستورالعمل نگهداری فیلتراسیون
۱۳۹۶-۰۳-۲۳

دستورالعمل نگهداری فیلتراسیون


الزامات نگهداری از فیلتراسیون:

 • برای کنترل و شستشوی سیستم در ورودی و خروجی فیلتراسیون فشارسنج نصب میشود. در صورتیکه اختلاف فشار دو فشار سنج به ۳ تا ۴ متر رسید،شستشوی فیلتر انجام شود.
 • تعویض سیلیس فیلتر شنی هر دو سال یکبار صورت گیرد.
 • کنترل دو روز یکبار فیلترهای سیکلون ، شنی و دیسکی انجام شود.
 • در صورت وجود روغن در آب از مایع ظرفشویی برای شستشوی فیلتر دیسکی استفاده شود.
 • در صورت استفاده از تانک کود ، بعد از فیلتر شنی و قبل از فیلتر دیسکی نصب گردد.
 • هیچگونه کود فسفری یا سموم فسفردار در تانک کود ریخته نشود.
 • کود های ازته را در آب حل کرده و پس از ته نشین شدن مورد استفاده قرار گیرد.
 • کود های میکرو در ظرفی جداگانه محلول و سپس در تانک کود ریخته شود.
 • درباره غلظت کود مورد استفاده در تانک کود حتما با گروه فنی-مهندسی برفاب تماس بگیرید.
 • بعد از کود دهی، تانک کود شستشو و تخلیه گردد.
 • از کود های غیر قابل حل یا محلول هایی که منجر به رسوب گذاری در سیستم می شود استفاده نکنید.
 • استفاده از شیرهای تخلیه هوا جهت تخلیه هوا ضروری است.

 

فیلتراسیون