مقالات

۱۳۹۶-۰۳-۲۳

انواع نوارهای آبیاری

انواع سیستم آبیاری قطره ای :– آبیاری نواری (تیپ)پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریك از حفره های ریز آبیاری نواری نام دارد .عمده ترین سیستم آبیاری که در کشت محصولات زراعی از قبیل : چغندرقند، ذرت ، پنبه ، گوجه فرنگی، محصولات گلخانه ای، هندوانه ، خربزه ، سیب زمینی ، گندم و … مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب

۱۳۹۶-۰۳-۲۳

دستورالعمل نگهداری از سیستم آبیاری

دستورالعمل نگهداری از سیستم آبیاری :الف ) اقدامات قبل از شروع فصل آبیاری :– کنترل پمپ و ایستگاه پمپاژ– اطمینان از سالم بودن کابلها و تابلوهای برق– کنترل و تمیز کردن فیلتر شنی و دیسکی– کنترل لوله های اصلی، نیمه اصلی و مانیفلد ها– کنترل شیرفلکه و رایزرها

ادامه مطلب

مقدمه ای بر آبیاری تحت فشار
۱۳۹۶-۰۳-۲۳

مقدمه ای بر آبیاری تحت فشار

باوجود حجم عظیم آب در جهان ،درصد آبهای شیرین رقم ناچیزی است که بیشترآبهای جاری و زیرزمینی و بارندگی ها را شامل می شود .به طوری که هم اکنون کل آبهای شیرین جهان حدود ۳ درصد برآورد می شود. محدودیت منابع آب شیرین قابل دسترس در جهان از یك سو و افزایش جمعیت و نیاز به مواد غذایی از سوی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از منابع آب موجود را ایجاب می نماید.

ادامه مطلب

دستورالعمل نگهداری فیلتراسیون
۱۳۹۶-۰۳-۲۳

دستورالعمل نگهداری فیلتراسیون

الزامات نگهداری از فیلتراسیون:برای کنترل و شستشوی سیستم در ورودی و خروجی فیلتراسیون فشارسنج نصب میشود. در صورتیکه اختلاف فشار دو فشار سنج به ۳ تا ۴ متر رسید،شستشوی فیلتر انجام شود.تعویض سیلیس فیلتر شنی هر دو سال یکبار صورت گیرد.

ادامه مطلب